Hospic v Litoměřicích bojuje o státní příspěvek

Na území Ústeckého kraje se nacházejí dva hospice, jeden je v Mostě a druhý v Litoměřicích. I když nepatří mezi příspěvkové organizace Ústeckého kraje, jsou občanskými sdruženími, krajské vedení si uvědomuje jejich nezastupitelnou úlohu, a proto je svými dostupnými prostředky podporuje. Potvrdila to krajská delegace při své návštěvě v litoměřickém zařízení. 

Financování sociálních služeb na území Ústeckého kraje je dosud v kompetenci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. To ale v posledních letech postupně snižuje své příspěvky a řada zařízení tak bojuje o svou existenci. Ředitel Hospice sv. Štěpána v Litoměřicích Pavel Česal krajskou delegaci, kterou tvořili radní pro sociální oblast Jana Ryšánková a krajští zastupitelé Petr Husák a Hassan Mezian, informoval, že v roce 2010 získal od státu 4 mil. Kč, loni 3,5 mil. Kč a letos zatím nic. Ústecký kraj proto hledá cesty, jak hospici pomáhat. 

„Otázka financování litoměřického hospice mě velmi zajímá. Vím, že v letošním roce od ministerstva nedostal ještě nic a musí tak od začátku roku využívat vytvořené finanční rezervy, které byly určené na opravy a nákup nového vybavení. Z naší strany šla na ministerstvo žádost o finanční podporu pro toto zařízení, protože víme, že jeho služby jsou na vysoké úrovni a pro nevyléčitelně nemocné velmi potřebné,“ řekla radní Jana Ryšánková při své návštěvě Hospice sv. Štěpána v Litoměřicích. Zároveň prozradila, že Ústecký kraj zajistil částku 140 tisíc korun jako dar od společnosti Lovochemie. „My spolupracujeme s významnými podnikateli a firmami v našem regionu a jejich příspěvky a finanční podporu směřujeme tam, kde jsou potřeba,“ dodala radní. 
 
V České republice je celkem 15 hospiců, které jsou nestátními neziskovými organizacemi a jsou tedy plně závislé na dotacích, příspěvcích a darech. Litoměřický hospic má rozpočet zhruba 22 milionů korun ročně. Za 1. pololetí letošního roku jím prošlo na 140 pacientů. 
 
„Péče o jednoho pacienta stojí 100 tisíc korun měsíčně, přitom od každého pacienta hospic vybere průměrně jen 6 500 korun. Rozdíl je tedy nutné sehnat jinými cestami,“ upozornil krajský zastupitel Petr Husák, který je zároveň předsedou Sociálního výboru ZÚK.  Jak zdůraznil Hassan Mezian, člen ZÚK a Sociální komise ZÚK, je důležité, aby činnost hospice byla zachována a aby jeho služby byly i nadále dostupné. 
 
„Dnes se o smrti raději moc nemluví, i ve zdravotnictví je často tabu. Některé národy zachovávají smuteční obřady, jejichž smyslem je dostatečné rozloučení se zemřelým. Hospicová péče zmírňuje bolest a utrpení pacientů trpících nevyléčitelnou nemocí, zároveň pomáhá jejich blízkým zvládat nadměrnou fyzickou i psychickou zátěž při péči o rodinného příslušníka. Vážím si lidí, kteří tuhle těžkou práci vykonávají. Poskytují ruku v ruce zdravotní i sociální péči. Proto je těžké pochopit, že v letošním roce zůstal Hospic sv. Štěpána ze strany ministerstva práce a sociálních věcí zcela opominut a nebyla mu přiznána žádná finanční podpora, přestože na ni má stejně jako ostatní poskytovatelé služeb nárok," přibližuje roli hospice Jana Ryšánková.
 
Klienty litoměřického hospice tvoří nejen lidé z Ústeckého kraje, ale také z Prahy a Libereckého kraje. Kromě místa pro klidné a bezbolestné umírání nabízí zařízení i další služby – možnost zajistit ubytování pro nemohoucí na určitou dobu nebo půjčovnu zdravotnických pomůcek, jako jsou polohovací postele, vozíky a chodítka. 
 
Více informací na www.hospiclitomerice.cz