Kácením dřevin začínají práce na vodním kanále

Úpravou terénu a kácením dřevin začíná tento týden oprava přivaděče vody z Vyšních Lhot do nádrže Žermanice.  

„Jedná se zejména o plochy vodní a ostatní plochy v místech křížení přivaděče s komunikacemi a mostními objekty a plochy určené pro zařízení staveniště. Náklady na tyto práce se předpokládají ve výši 700 tisíc korun a budou hrazeny z vlastních zdrojů státního podniku Povodí Odry,“ uvedla mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

Přivaděč tvoří umělé koryto vybudované v padesátých letech. Slouží ke gravitačnímu převodu vody z povodí řeky Morávky od jezu ve Vyšních Lhotách do povodí řeky Lučiny, která je přítokem do nádrže Žermanice.

Technický stav přivaděče se postupně každým rokem zhoršuje. Značná část vody kvůli erozním rýhám v betonovém korytě uniká do podloží.

„Po celé délce přivaděče se nachází obslužné komunikace, používané pro přístup k přiváděči a k přilehlým polím. Příjezdy ke staveništi jsou řešeny po dohodě s obcemi Vyšní Lhoty a Nižní Lhoty tak, aby nedocházelo k nadměrné zátěži obydleného území,“ doplnila mluvčí Povodí Odry.

Příprava stavebních prací je ve fázi výběrového řízení na zhotovitele stavby. Práce na první etapě opravy přivaděče by měly začít v dubnu. Jednalo by se o část od rozdělovacího objektu ve Vyšních Lhotách po most v Dobraticích. Hodnota zakázky činí 125 milionů korun.

Foto ilustrační