Město čekalo u zápisu méně dětí, přišlo jich více

V Litoměřicích skončily zápisy do prvních tříd základních škol. Rodičům zhruba šesti desítek dětí přijde oznámení o nepřijetí z důvodu převisu poptávky nad nabídkou. Týká se to však pouze dvou škol, a to Základní školy Boženy Němcové a Masarykovy základní školy. Odmítnuté děti mohou nastoupit na některou z dalších základních škol. Míst je totiž v Litoměřicích dostatek.

Jak ZŠ B. Němcové, tak Masarykova zveřejní seznam dětí, jejichž rodiče dostanou po jarních prázdninách oznámení o nepřijetí. „Ze zákona je prvním kritériem přijetí spádovost. Dále přihlížíme k tomu, zda k nám dochází sourozenec, případně loni došlo k odkladu povinné školní docházky a zájem o školu trvá. Přednost pak u nás mají děti s hudebním nadáním,“ informoval Václav Hanč, ředitel ZŠ B. Němcové, kam se přišlo zapsat 81 dětí. Otevřeny přitom budou dvě třídy po 27 žácích.

Obdobná situace panuje i v případě Masarykovy základní školy, kam přišlo k zápisům osm desítek dětí. „Jedna třída přitom bude s ohledem na prostorové možnosti školy méně početná,“ upozornil ředitel Karel Kynzl.

Zápisy do prvních tříd probíhaly v Litoměřicích 7. a 8. února. Do šesti škol zřizovaných městem přišlo 352 dětí. Osm dalších přijde kvůli nemoci po jarních prázdninách, které v Litoměřicích začínají již v pondělí. „Podle dosavadních informací je v jednání 34 odkladů povinné školní docházky,“ doplnila informace vedoucí odboru školství, kultury, sportu a památkové péče Městského úřadu v Litoměřicích Andrea Křížová. Zápisy proběhly i na soukromé základní škole Lingua Universal, kam se dostavilo 23 dětí. Do školy jich nastoupí pravděpodobně 16 až 18.

„K zápisu přišlo více dětí, než jsme odhadovali s ohledem na počet předškoláků navštěvujících mateřské školy v Litoměřicích a školky v obcích, které nemají základní školu. Zájem o plnění povinné školní docházky v litoměřických školách však ve větší míře projevily i děti z obcí, které mají vlastní základní školu, případně patří do svazků obcí zřizujících základní školu,“ dodala vedoucí odboru Křížová.

zdroj: ČTK