Novinka ve výbavě profesionálních bezpilotních prostředků – Media Management pro AeryonLive

Společnost Aeryon, výrobce profesionálního dronu SkyRanger, rozšířila své řešení AeryonLive o nová integrovaná workflow pro správu pořízeného obsahu – Media Management. Platforma AeryonLive v současné době určuje nové trendy v oblasti distribuce videa a telemetrie v reálném čase, ale je také vynikajícím řešením pro zabezpečený fleet management a správu vybavení bezpilotních letových prostředků. V ostrém nasazení při vojenských nebo bezpečnostních situacích toto řešení pomůže urychlit zásah a zvýšit jeho úspěšnost.   

Přístup společnosti Aeryon ke správě obsahu je zcela jedinečný. Ne všechny dronem pořízené snímky jsou stejně důležité, a proto se nový Media Management zaměřuje především na prioritizaci – stanovení důležitosti, respektive urgentnosti – sebraných obrazových dat. „Jako příklad lze uvést situaci, kdy jednotky rychlého nasazení vyžadují okamžité předání nějaké informace – jedné fotografie, která má pomoci k identifikaci podezřelého či poznávací značky,“ vysvětluje Andrej Hronec ze společnosti Audiopro, která značku Aeryon v ČR zastupuje. „Na druhém konci spektra uplatnění této služby jsou například pátrací a záchranné akce – operace s delším časovým horizontem, které ovšem pracují s vyšším objemem dat.“ 

Media Management platformy AeryonLive nabízí pro podobné situace tři různé pracovní postupy, jejichž smyslem je poskytování a správa snímků získaných během různých operací bezpilotních prostředků:

•    Okamžitá (během letu) distribuce video obsahu: Vyžaduje-li situace detailní pohled zblízka již během přítomnosti bezpilotního prostředku ve vzduchu, služba AeryonLive umožňuje vzdálenému pozorovateli – byť by byl třeba na druhém konci světa – vyžádat si snímek v rozlišení až 20 MP. Zatímco se dron nachází stále v letovém režimu, obrazový obsah je prostřednictvím zabezpečeného mobilního spojení bezprostředně dodáván dalším autorizovaným uživatelům, a to bez nároku na jakéhokoliv úsilí ze strany obsluhy UAS. 

•    Datový upload (po letu) na místě: Funkce, která umožňuje nejen sdílení velkých datových souborů, aniž by bylo třeba opustit místo operace, ale také následné vzdálené zpracování těchto dat bez nutnosti přerušení letové operace. K zabezpečené distribuci snímků ve vysokém rozlišení za méně než 15 minut do AeryonLive je využito mobilního uplinku z GoBoxu.

•    Datový upload po skončení operace: Pro upload obrazového materiálu do AeryonLive odkudkoliv lze využít aplikaci AeryonLive Connect, která pracuje na operačních systémech Windows, macOS/OSX a Linux. Přístup k veškerému mediálnímu obsahu je povolen pouze autorizovaným uživatelům. Zabezpečená architektura platformy AeryonLive ovšem umožňuje také export dat „třetím stranám“ za účelem jejich archivace a zpracování. Jedná se především o zabezpečená uložiště, jako je například Microsoft Azure – platforma, která je všeobecně přijímána jako on-line prostor pro ukládání digitálního obrazového materiálu důkazní povahy. V budoucnu budou uložená data přiřazena k záznamům o letu, pilotech a vybavení – a poskytnou tak komplexní přehled o průběhu a výsledcích operací s nasazením bezpilotních prostředků.