Postoje spotřebitelů se mění, jsou stále vstřícnější vůči inteligentním technologiím

Podle nové zprávy Accenture Strategy by maloobchodníci a výrobci spotřebního zboží mohli během příštího desetiletí získat 2,95 bilionů dolarů urychlením digitální transformace. Investice do nových, digitálně řízených obchodních modelů zpřístupní spotřebitelům další způsoby nakupování zboží a služeb, a umožní tak společnostem poskytovat lukrativní a diferencované zážitky.  

Zpráva Accenture Strategy ‘Painting the Digital Future of Retail and Consumer Goods Companies’ (Malování digitální budoucnosti maloobchodních společností a výrobců spotřebního zboží), založená na analýze pro Světové ekonomické fórum, kvantifikovala dopady digitální transformace na spotřební průmysl v příštím desetiletí. Studie identifikovala aktuální požadavky spotřebitelů a obchodní modely, které mají největší potenciál k uvolnění nové hodnoty a předpovídala, jak se organizace a tvůrci strategií mohou připravit.

„Příští desetiletí bude zlatou érou pro spotřebitele: budou svědky technologických inovací, získají nové nákupní zážitky a zkušenosti. Prodejci poskytnou spotřebitelům jednoduchost, pohodlí nebo vzrušení, po kterém touží,“ prohlásil Chris Donnelly, generální ředitel Accenture Strategy. „Z částky 2,95 bilionů, která byla ve zprávě identifikována, budou mít nejvíce zisku spotřebitelé – něco přes 2 biliony – prostřednictvím úspor nákladů a času. Úspěšnost maloobchodních prodejců a výrobců spotřebního zboží v získání podílu z této hodnoty bude záviset na jejich schopnosti důkladně pochopit spotřebitele, osvojit si zlomové technologie a převzít inovativní obchodní modely.“

Touha spotřebitelů po nových nákupních zážitcích

V dnešní době by 37 % amerických spotřebitelů dovolilo společnostem shromažďovat jejich osobní údaje prostřednictvím inteligentních zařízení výměnou za lepší zážitky nebo finanční odměnu. Dalších 37 % by si předplatilo službu, která by v jejich prospěch neustále hledala nejlepší cenové nabídky a aktivně by jim doporučovala, ke které společnosti přejít a kdy.

Více než čtvrtina (26 %) amerických spotřebitelů by využívala digitální služby založené na čidlu, které umí preventivně řešit jejich potřeby bez lidského zásahu. Dalších 24 % by zvolilo předplatné značek, které budou analyzovat jejich nákupní historii, aby vybraly produkty speciálně pro ně a automaticky je pro ně i objednají.

„Odvětví maloobchodu a spotřebního zboží se v příštích 10 letech změní více než tomu bylo za posledních 40 let, ” uvedl  Oliver Wright, generální ředitel Accenture Strategy. „Vzhledem k tomu, že se požadavky zákazníků na ceny, výběr, pohodlí a nákupní zážitek nadále zvyšují, jsou výzvou pro odvětví, které se bude muset vyvíjet a inovovat. To povede k obrovskému rozvoji digitálního obchodu.“  

Transformace průmyslu 

Maloobchodníci a výrobci spotřebního zboží budou muset zkoumat a uplatňovat následující transformační obchodní modely, které se již těší oblibě spotřebitelů v USA:
 
Společenské důsledky

Vedlejším produktem transformace průmyslu jsou potenciální změny pro lidi a společnost, které budou muset společnosti, politici a regulační orgány aktivně řešit: 

•    Minimalizace dopadu na místní komunity – s tím, jak budou muset drobní obchodníci kvůli rozvoji digitálního obchodu omezit svou činnost nebo zavřít, bude třeba, aby na to reagovaly lokální komunity.  Vláda by měla vytvářet ekonomické vývojové strategie a partnerství s dílčími komunitami, která povedou k přeměně původně obchodních prostory například na centra volnočasových aktivit a zážitkové služby.
•    Rekvalifikace pracovních sil – nové technologie budou zásadně měnit charakter využitelných pracovních sil. Podnikatelé a politici by se měli zaměřit na urychlení rekvalifikací, vytváření partnerství se vzdělávacími institucemi a ovlivňování veřejné politiky podle potřeb budoucí pracovní síly.
•    Zajištění udržitelnosti – uspokojení spotřebitelské poptávky, která vyžaduje rychlé dodávky, je třeba dosáhnout s minimalizací negativních dopadů na životní prostředí. Pomoci může přesun k elektromobilům a zkoumání možností sdílení nákladů, což bude zároveň zvyšovat efektivitu dodávek. Kromě toho jsou také důležité inovace v oblasti obalového hospodářství a podpůrné recyklační infrastruktury, které pomáhají budovat oběhové hospodářství.  

„Aby se v příštím desetiletí dařilo, budou organizace muset důrazně usilovat o inovace a být ochotny provádět zásadní změny. Uspějí ty, které upřednostní přijetí partnerského přístupu, aby zákazníkům mohly nabízet nové hodnoty, budou inovativně uspokojovat poptávku spotřebitelů po nových službách a implementovat pokročilé analýzy dat za účelem odvození hlubšího porozumění zákazníkům, což umožní zlepšení rozhodovacích procesů," řekl Donnelly.