Proč a jak investovat do vzdělání?

Investice do vzdělání je opodstatněná z mnoha pádných důvodů. Je vkladem do života, dlouhodobou a jistou investicí, a navíc často sama generuje další příjmy. Dobré nakládání s penězi neznamená minimalizaci výdajů, ale promyšlený a dlouhodobě plánovaný vztah výdajů a příjmů. A cílené investování do vzdělání má v takovém plánu své pevné místo. Protože se mnohonásobně vyplatí. 

Vzdělání je vkladem do života, jděte do něj
Kvalitní vzdělání, ať už se jedná o školy, školení kurzy či zahraniční stáže, je pro každého bez ohledu na věk velkým vkladem do dalšího života. Ať už se jedná o hobby či start nové kariéry, vzdělání se nikdy neztratí. Zejména zahraniční stáže rozšiřují obzory a zvyšují kvalifikaci. Proto, máte-li sami, ve škole nebo v zaměstnání takovou možnost, využijte ji.   

Vzdělání je dlouhodobá investice, vyplatí se
Běžné měsíčních a roční výdaje je vhodné financovat z běžných příjmů. Pokud však výdaje mají za cíl nastartovat kvalitativní posun či novou etapu s delším horizontem působení, je smysluplné uvažovat o financování úvěrem. 
„Zlaté pravidlo nakládání s penězi zní: Rozumné je splácet věci nejdéle tak dlouho, jaká je jejich životnost. V tomto ohledu je investice do vzdělání volbou velmi jistou a jednou z nejvhodnějších. A pokud zvolená forma vzdělání s sebou nese náklady, které nelze pohodlně financovat z běžného rozpočtu, vyplatí se půjčka a rozložení finanční zátěže v čase,“ radí Hana Drápalová ze Sberbank. 

Práci vybírejte i podle možností rozvoje
Vzdělávání v žádném případě není jen otázkou povinné školní docházky. V ideálním případě se jedná o celoživotní proces vzdělávání a následného karierního a profesního rozvoje. I při volbě zaměstnání je vhodné myslet na to, jaké možnosti dalšího rozvoje a vzdělávání práce přinese. A když vaše zaměstnání takovéto možnosti nenabízí nebo vám jejich nabídka nestačí, poohlédněte se sami po nějakém kurzu či školení. Může se jednat o zvýšení počítačových znalostí, zvládnutí nového grafického programu, jazykový kurz.

Preferujte kurzy zakončené certifikátem 
„Pro další snadné prokázání získaných vědomostí je vhodné preferovat kurzy a školení zakončené oficiálním certifikátem. Vhodným příkladem je tzv. „počítačový řidičák“ – kurz ECDL, který je po celém světě uznáván jako potvrzení dosažených počítačových dovedností,“ říká Jan Dvořák, ředitel Počítačové školy Gopas.

Vzdělání vám investici vrátí
V neposlední řadě můžete vzdělání využít pro zajištění dalších příjmů. Může vám přinést postup v práci nebo další příjmy mimo obor zaměstnání. Každopádně vzdělání se vyplatí. Ale posuzovat vhodnost vzdělání jen podle toho, jaké přinese další příjmy, by bylo samozřejmě krátkozraké.