Proč lidé na přelomu roku nejčastěji měnili práci?

Výrazný nedostatek lidí na trhu práce nesvazuje lidi strachem o zaměstnání. Anketa na stránkách Profesia.cz ukázala, jaké důvody aktuálně motivují české zaměstnance ke změně místa. Jsou to jen lepší peníze?

Pracovní trh byl v roce 2019 výrazně turbulentní a zaměstnavatelé měli velké problémy sehnat nové zaměstnance, ale také udržet ty stávající. Nedostatek volných lidí na trhu práce byl jedním z nejvýraznějších faktorů, který brzdil rozvoj firem téměř ve všech oborech. Proto jsme se na konci roku návštěvníků stránek Profesia.cz  zeptali, proč naposledy měnili práci.

Výraznou roli hraje i potřeba změny

Jaké jsou výsledky ankety? Největším „motivátorem“ zůstává finanční ohodnocení, jako důvod pro změnu místa jej uvedla více než třetina respondentů (36 %). Pozice dalších dvou příčin je vyrovnaná – druhé místo získala potřeba změny (23 %), srovnatelný počet lidí měnil místo kvůli neshodám se šéfem nebo kolegy (22 %). I další dvě možnosti volilo podobné množství respondentů: 10 % z nich šlo za lepší možností kariérního růstu a 9 % lidí střídalo zaměstnavatele kvůli dojíždění.

Fluktuace výrazně vzrostla

Obecná míra fluktuace vloni výrazně vzrostla a dosáhla téměř 20 %. Nejvyšší podíl těch, kteří měnili práci (30 %), připadá na věkovou kategorii 25-34 let a tradičně také na nejmladší kategorii zaměstnanců ve věku 18 až 24 let (27 %). „Jde tedy zejména o lidi, kteří získali nějaké zkušenosti, a ty chtějí zhodnotit u nového zaměstnavatele, jenž jim nabídne lepší finanční ohodnocení nebo kariérní příležitost. Kromě segmentů s tradičně vysokou fluktuací jako jsou gastronomické služby a hotelnictví vykazují vysokou míru fluktuace také obory marketing a PR, právo a legislativa nebo lidské zdroje a personalistika,“ říká Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz

Ochota cestovat za prací klesá

Za zmínku stojí i poslední z motivací pro změnu místa. „Ochota dojíždět nebo stěhovat se za prací byla u Čechů vždy poměrně nízká, a současná rekordně nízká nezaměstnanost tento trend ještě prohlubuje. Nedávný průzkum ukázal, že lidé by chtěli do práce dojíždět méně než 30 minut a s délkou dojíždění není spokojena třetina zaměstnanců. Čas strávený cestou do práce se tak stává stále důležitějším faktorem při výběru místa, i na Profesia.cz se vzdálenost potenciálního pracoviště stala jedním z důležitých parametrů, podle kterého zájemci o práci mohou filtrovat nabídky,“ uzavírá Michal Novák.