SMS podpis DigiSign české firmy Digital Solutions usnadňuje podepisování již desítkám firem

Česká společnost Digital Solutions uvedla v roce 2020 na trh svoje řešení digitálního podpisu DigiSign, které pomáhá firmám rychleji a bez papírů uzavírat smlouvy i na dálku. Digitální podpis je založen na potvrzení prostřednictvím e-mailu a SMS, využívá ale i dalších prvků ověření, aby byl podpis bezpečný pro všechny strany. Řešení DigiSign se rychle etablovalo a po prvních měsících provozu jej naplno využívá již několik desítek subjektů. Jedná se nejčastěji o obchodní společnosti a poskytovatele služeb.

„Chceme firmám dát co nejjednodušší nástroj, jak podepisovat smlouvy a další dokumenty se svými klienty, partnery i zaměstnanci. Zaměřujeme se při tom na řešení, která jsou jednoduchá a smlouvy je tak schopen podepsat opravdu každý, bez instalace speciálních aplikací nebo certifikátů. Díky tomu šetříme náklady s papírováním, cestováním a zvyšujeme i spokojenost obou stran. Naším cílem je také prokazatelně zkrátit čas uzavření dohody, u současných klientů se nám to daří o více než polovinu,“ říká Ondřej Říha ze společnosti Digital Solutions.

Mezi první zákazníky DigiSign patří realitní kanceláře, společnosti prodávající energie, připojení k internetu, přepravní společnosti či autoservis. Využití platformy ale zvažují i další typy firem, vč. finančních služeb. Výhodou je stoprocentně bezkontaktní řešení, jehož potřebu ještě více umocňují současná omezení spojená s pandemií COVID-19.

SMS podpis je právně závazný.

Jak může platit podpis přes SMS a e-mail? Umožňuje to evropské nařízení eIDAS, které definuje pravidla pro použití a uznatelnost elektronických podpisů v celé EU. A společnost Digital Solutions, jako poskytovatel nástrojů pro digitální podpis, se musí těmito pravidly řídit.

Regulace eIDAS zavedla pravidlo, že "elektronickému podpisu nesmějí být upírány právní účinky pouze z toho důvodu, že má elektronickou podobu". Digitální podpis provedený přes certifikovanou platformu má tedy právní a důkazní hodnotu v celé EU.

Jednodušší a rychlejší než podpis rukou.

Jak to funguje? DigiSign jednoduše všem stranám doručí dokument do e-mailu (1. ověření), přes SMS doručí vstupní a ověřovací kód (2. ověření) a dotyčný smlouvu podepíše.

„DigiSign dokáže také případně provést další kroky k ověření identity. Následně pomocí šifrování, elektronických pečetí, robustnímu logování či časovým razítkům, uchovává v důvěryhodné a prokazatelné podobě informace o dokumentu a podepisujících. Celý proces je certifikovaný akreditovaným orgánem,“ dodává Ondřej Říha ze společnosti Digital Solutions.

Dokumenty jsou uloženy na území Evropské unie a v souladu se všemi bezpečnostními standardy (ISO 27001, SOC2, PCI DSS). Aplikace je vyvíjena a provozována v rámci systému pro řízení informační bezpečnosti (ISMS) a pravidel MV ČR. Každý dokument je dále šifrovaný pomocí 256bitového klíče. Odpovědnost DigiSign se řídí zákonem č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

Více najdete na www.digisign.cz .