Ústecký kraj finišuje s přípravou cyklomap a tipů na cyklovýlety na turistickou sezonu 2013

Ústecký kraj je systematicky protkáván sítí čtyř páteřních cyklostezek. Vedle Krušnohorské magistrály, Cyklostezky Ohře a Cyklostezky Ploučnice se dobudovává ta nejznámější, tedy mezinárodní trasa Labská stezka. Ústecký kraj, rozdělený z pohledu cestovního ruchu na čtyři turistické destinace České Švýcarsko, České středohoří, Krušné Hory a Dolní Poohří, je v hledáčku cykloturistů domácích i evropských již dlouhé roky. 

Vydáním tipů a map se zacelí mezera, kterou má Ústecký kraj v chybějících materiálech pro turisty vyznávající cyklistiku. Po tipech na výlety je vždy velká sháňka a budou propojeny s chystanou mapou, která již zobrazí i nově vybudované úseky cyklostezek.  K návštěvníku i obyvateli kraje by tak měla doputovat informace o cyklostezkách a cyklotrasách a na ně navázaných službách.

Ústecký kraj se bude ve dnech 4. – 7. 10. prezentovat na mezinárodním cyklistickém veletrhu Bike Brno 2012, který je největší a nejvýznamnější veletržní akcí svého druhu ve střední Evropě. Bike Brno je i místem oborového setkání předních osobností české i světové cyklistiky. Návštěvníkům veletrhu bude k dispozici zcela nový tištěný materiál Tipy na cyklovýlety. Pro každou ze čtyř destinací byly ve spolupráci s místními cykloturisty vybrány vždy po dvou výletech vhodných pro pohodovou cyklistiku a rodiny. Objeví se zde taktéž 2 tipy pro vyznavače horských kol. Autorka tipů a závodnice českého poháru MTB Lucie Müllerová slibuje nejen pořádnou dřinu ale i návštěvu zajímavých míst.
 
Na sezonu roku 2013 se Ústecký kraj rozhodl prezentovat Labskou stezku v německém marketingovém tištěném materiálu „Handbuch 2013“, a to společně s agenturou Czechtourism, destinacemi České Švýcarsko a České Středohoří a Nadací Partnerství. V této příručce nalezne turista kromě schématické mapy cyklostezky seznam ubytovatelů a služeb pro cyklisty, jako cykloservisy, půjčovny kol, turistické atraktivity, které může při cestě využívat. Prezentace části Labské stezky vedoucí Ústeckým krajem je jedním z propagačních kroků, kterým se nabízí především německým, holandským a dalším zahraničním turistům prodloužení putování podél Labe třeba až do Prahy. Také na české turisty je pamatováno a v plánu je vydání i české verze této příručky, díky níž si budou moci i čeští turisté naplánovat cyklovýlet až za hranice do Saského Švýcarska nebo dále Severoněmeckou nížinou až k Hamburku. Handbuch vyjde v nákladu 260 tisíc kusů v německém jazyce, 10 tisíc kusů je zamýšleno ještě vyrobit v češtině. Tato brožura bude k dispozici v informačních střediscích podél Labe v celém Ústeckém kraji, v ubytovacích zařízeních a u poskytovatelů dalších služeb a i v některých zařízeních Středočeského kraje. Na opačné straně v Německu je brožura distribuována v rozsáhlé síti infostředisek a přímým zasíláním zájemcům. Je možné si ji také stáhnout v elektronické podobě na www.elberadweg.de. Brožura nabízí výbornou příležitost pro prezentaci soukromníků podnikajících v cestovním ruchu, kteří se na cyklisty zaměřují. Zájemci o umístění inzerce se mohou obracet na zprostředkovatele, kterými jsou Destinační agentury České Švýcarsko a České středohoří. Kontakt: www.ceske-svycarsko.cz a www.ceskestredohori.info.
 
Základem prezentace materiálů s cyklotématikou jsou veletrhy cestovního ruchu a turistická informační centra, pro jejichž potřeby Ústecký kraj vydává propagační leták o cyklostezkách ve třech jazykových mutacích. Pro rozvoj cykloturistiky nelze opomenout klíčový materiál a tím jsou cyklomapy. Ústecký kraj připravuje sérii čtyř map, pro každou turistickou destinaci zvlášť, čímž završí komplexní nabídku informací o možnostech cykloturistiky v Ústeckém kraji. 
 
„Kromě nově vybudovaných kilometrů úseků na Labské stezce a Cyklostezce Ploučnice, které přibývají každým dnem, mám radost i z nově připravovaných propagačních materiálů k cykloturistice. Nejde jen o samotnou infrastrukturu, tedy cyklostezky, jako spíš o související vybavení a služby, které zpříjemní nebo dokonce umožní její využívání,“ řekl k aktivitám kraje radní pro regionální rozvoj a cestovní ruch Radek Vonka a dodává: „Na trase vznikají ubytovací, stravovací zařízení a turistické cíle nabízející služby s přihlédnutím ke specifickým potřebám cyklistů. Mapy, Tipy na cyklovýlety a informační letáky jsou nezbytné pro přilákání turistů do našeho kraje. Teprve brožura Labské stezky - Handbuch, podporuje již konkrétní služby a tím i návštěvu našeho regionu a kladný ekonomický dopad ze zprovoznění cyklostezek“. 
 
Zpracovala: Bc. Ellen Herzogová, Oddělení regionálního rozvoje a cestovního ruchu KÚÚK