V Moravskoslezském kraji jsou zhoršené rozptylové podmínky

V Moravskoslezském kraji jsou zhoršené rozptylové podmínky. Naměřené koncentrace polétavého prachu byly dnes na všech měřicích stanicích v regionu nad hodnotou imisního limitu, který je 50 mikrogramů na metr krychlový. Vyplývá to z údajů zveřejněných Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ). 

Průměrné denní koncentrace polétavého prachu byly ráno v rozmezí od 68 do 86 mikrogramů na metr krychlový. Nejhorší byla situace ve Věřňovicích na Karvinsku. Odpoledne se pak pohybovaly od 70 do 93 mikrogramů na metr krychlový s nejvyšší hodnotou v Ostravě-Zábřehu. 

"Předpokládáme, že dnes a v noci se budou hodnoty průměrných čtyřiadvacetihodinových koncentrací prašného aerosolu pohybovat kolem imisního limitu nebo mírně nad ním," uvedli meteorologové. Krátkodobé koncentrace ostatních měřených škodlivin jsou podlimitní.
    
Podle aktuálních hodinových koncentrací meteorologové situaci mezi 13:00 a 14:00 hodnotili na všech stanicích jako uspokojivou, ještě ráno ji přitom na třech místech označovali za špatnou. 
    
Ovzduší v Moravskoslezském kraji patří dlouhodobě k nejhorším v zemi i Evropě. Špatné rozptylové podmínky jsou v regionu na podzim a hlavně v zimě. Za znečištění ovzduší může místní průmysl, ale také doprava a kotle v rodinných domech, nezanedbatelný vliv mají i škodliviny přicházející ze sousedního Polska.
 
zdroj: ČTK